دستگاه نوار گوشت میان وعده سگ با سیستم سینی خودکار

June 17, 2021

آخرین اخبار شرکت دستگاه نوار گوشت میان وعده سگ با سیستم سینی خودکار

دستگاه نوار گوشت میان وعده سگ با سیستم سینی خودکار

 

دستگاه اکسترودر نوار گوشت می تواند چند قطعه چوب گوشت را اکسترود کند.با تغییر قالب می توان اندازه و شکل های مختلفی ایجاد کرد.

 

 

آسیستم سینی اتوماتیک عمدتا برای تهیه سینی جداگانه مداوم به ماشین نوار گوشت استفاده می شوده.برای تهیه محصولاتی که توسط دستگاه نوار گوشت تولید می شوند ، مطابق با اندازه سینی برش داده می شوند و به طور خودکار وارد سینی می شوند ، برای لینک پخت بعدی مناسب است.

 

 

 

Dog Snacks Meat Strip Machine With Auto Tray System

meat stick machine

dog snacks cold extrusion machine

Dog Snacks Meat Strip Machine With Auto Tray System